O Střední škole Gemini Brno

Vítejte na webových stránkách Střední školy Gemini Brno, která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje a v oblasti speciálního vzdělávání patří k tradičním, ale současně i nejprogresivnějším a nejúspěšnějším organizacím v celé České republice. Zároveň si však jako jedna z mála zachovává ráz školy rodinného typu.

Na Střední škole Gemini Brno se vzdělávají handicapovaní chlapci i dívky, kteří splnili povinnou školní docházku, ve dvou maturitních oborech (veřejnosprávní činnost a gastronomie) a v jednom výučním oboru (prodavač a výrobce lahůdek). Název naší školy je současně latinským označením souhvězdí Blíženců, a má tedy svůj symbolický význam. Tak jako souhvězdí je tvořeno mnoha hvězdami, atmosféru i ráz školy určují její žáci a také zaměstnanci. Bez vzájemného respektu, úcty a spolupráce by se nám pracovalo špatně, proto se snažíme vytvářet příznivé prostředí, v němž si vzájemně pomáháme a získáváme nejen nové znalosti, ale současně rosteme v samostatné a činorodé osobnosti. Klademe důraz na individuální a vstřícný přístup i praktické uplatnění nabytých znalostí a dovedností.


S myšlenkou na založení rodinné školy, na jejímž základě se následně vyvinula Střední škola Gemini Brno, jsme přišli již v roce 1989. Zdálo se nám, že tehdejší možnosti vzdělávání pro tělesně postižené osoby byly značně omezené a neposkytovaly jim dostatek příležitostí připravit se na vlastní život, a to nejen profesní. V roce 1993 se rodinná škola vyčlenila jako samostatný právní subjekt z areálu ÚSP Kociánka. Podle západoevropského vzoru jsme zřídili malé zařízení rodinného typu, v němž byl výchovně-vzdělávací proces řízen nejen pedagogem, ale opíral se i o příkladné působení provozních zaměstnanců, nabízejících přirozený a následováníhodný vzor. Naše škola následně prošla složitým vývojem, změnila se vzdělávací koncepce i zřizovatel, jímž je od roku 2000 Jihomoravský kraj. Tyto změny však zajistily, že naši absolventi patří k mimořádně žádaným na trhu práce a že škola upevnila svoji pozici v oblasti vzdělávání mladých lidí se specifickými potřebami.

Od letošního školního roku (2015/2016) nabízí naše škola ve spolupráci s Centrem Kociánka v rámci tělesné a zdravotní výchovy plavání v bazénu na Kociánce v Brně.

POPTÁVKA

Hledáme učitele předmětu Písemná a elektronická komunikace. Podmínky pro přijetí – splnění odborné kvalifikace + DPS + speciální pedagogika.

Hledáme učitele předmětu Německý jazyk. Podmínky pro přijetí – splnění odborné kvalifikace + DPS + speciální pedagogika.

 

 

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player