ŽÁci StŘednÍ Školy pro tĚlesnĚ postiŽenÉ Gemini pŘivÍtali svÉ vrstevnÍky z NĚmecka, NizozemÍ a SlovenskaČtyřicet mladých lidí z Česka, Slovenska, Německa a Nizozemí strávilo týden od 25. 9. do 2. 10. 2016 v prostředí krásné přírody Moravského krasu a společně poznávalo nejen kulturu a tradice České republiky a dalších států, ale vzhledem k ekologickému zaměření akce se soustředilo také na životní prostředí jako jednu ze základních hodnot lidského společenství. Mezinárodní setkání handicapovaných studentů ze čtyř evropských zemí uspořádalo ve spolupráci se Střední školou pro tělesně postižené Gemini občanské sdružení Naděje pro pomoc zdravotně postižené mládeži.

V rámci nabitého programu studenti navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně, největší zpřístupněné jeskyně v České republice, zámek a zahrady v Kroměříži i centrum Brna. Hostitelská škola uspořádala v úterý na své nově zrekonstruované rozlehlé zahradě společenský večer s hudebním a tanečním programem. Téma celého setkání, ochranu přírody a planety Země jako celku, akcentovala především prohlídka brněnského zábavního vědeckého parku VIDA a Domu přírody Moravského krasu. Silným zážitkem pro všechny zúčastněné se pak stal páteční koncert orchestru Musica Nova pod vedením uměleckého vedoucího Jaroslava Martináska, který se uskutečnil pod záštitou senátora Stanislava Juránka v ojedinělých prostorách Punkevní jeskyně. Po skončení hudební produkce vystoupili zástupci hostitelské země a zahraničních návštěvníků se svým prohlášením, v němž se zavázali napomoci k ochraně životního prostředí a současně vyzvali politické představitele, aby o totéž usilovali nejen svým příkladem, ale také prosazováním právních aktů, které budou důsledně respektovat základní zásady trvale udržitelného rozvoje planety Země. Poznatky z celého týdne studenti shrnuli při pátečním workshopu, na němž brněnští středoškoláci současně osvětlili význam hlavního motta celé akce a také prezentovali zásadní minulé i současné ekologické problémy České republiky.  "Největší přínos své účasti na této akci vidím právě v učení nejen sebe samého, ale i svého okolí o naší planetě a riziku při neustálé devastaci krajin. Protože se jedná o projekt mezinárodního charakteru, dává nám také možnost nahlédnout, jak to vlastně chodí jinde ve světě," uvedl Miroslav Procházka, student třetího ročníku Střední školy pro tělesně postižené Gemini. "Děkujeme za možnost poznat krásy České republiky a jejího přírodního bohatství. Odvážíme si odtud mnoho poznatků, které, jak věřím, budeme moci v naší škole dále rozvíjet a s jejichž využitím přispějeme k ochraně přírody nejen v naší zemi, ale v celé Evropě," doplnila Linda Errenová, učitelka z nizozemské školy.

Střední škola pro tělesně postižené Gemini se do mezinárodních projektů zapojuje pravidelně. "Naše škola spolupracuje s občanským sdružením Naděje pro pomoc zdravotně postižené mládeži již 17 let. Akce, v rámci nichž se stýkají handicapovaní žáci, a to i z různých národů či etnik, se zdravými jedinci a rozvíjí se komunikace v cizích jazycích, pomáhají našim žákům zlepšovat jejich komunikační dovednosti a adaptační mechanismy, což je důležitým předpokladem pro sociální integraci i pro budoucí profesní uplatnění našich žáků na volném pracovním trhu. Současně tato setkání napomáhají celé společnosti, protože přispívají ke zvýšení sounáležitosti a pospolitosti. A to je pravá podstata inkluze," řekl Tomáš Anderle, ředitel Střední školy pro tělesně postižené Gemini.

Na setkání mládeže naváže odborná mezinárodní konference, kterou Střední škola pro tělesně postižené Gemini chystá na březen 2017 a jež se zaměří na sdílení zkušeností s inkluzí a podporou speciálního odborného vzdělávání v EU. Občanské sdružení Naděje pro pomoc zdravotně postižené mládeži již v tuto chvíli připravuje další projekt, zacílený na sociálně slabé žáky. Spolupráce občanského sdružení a střední školy, která se opakovaně osvědčila, tak bude úspěšně pokračovat i v budoucnu.