Ve dnech 28. 9. až 2. 10. 2015 se deset učitelů naší školy zúčastnilo zahraniční stáže v Bratislavě na Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 (www.iprskola.edupage.org). Učí se ve dvou budovách, jedna je pro teoretické výučování a druhá je upravena pro praktickou výuku. Součástí školy je i stravovací zařízení, internát a Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Zřizovatel školy je Ministerstvo práce a soc. vecí. Legislativa jim neumožňuje přijímat žáky s mentálním postižením. Třídy mohou mít maximálně 10 žáků. Obory: učební (technicko administrativní pracovník, zlatník a klenotník, mechanik opravár, elektromechanik, polygraf-knihár, obrábač kovov), maturitní (kosmetik, mechanik počítačových sietí) a má i 2-leté nadstavbové studium (technicko-ekonomický pracovník, uměleckoremeselné práce, strojárstvo, elektrotechnika) a 2-leté pomaturitní studium (verejná správa). Kromě toho pro žáky, kteří nemají ukončené ZŠ, byla zřízena přípravná třída.
Stáž se zaměřovala na výuku cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Načerpali jsme nové inspirace do výuky a navázali jsme přátelské vztahy se školou.
Ve volném čase jsme navštěvovali pamětihodnosti Bratislavy i okolí.