COMENIUS v Brně

Projekt Comenius pokračuje

  • Po dvou setkáních v Litvě (prosinec 2007) a v Turecku (jaro 2008) se připravujeme na příjezd našich partnerů do ČR. Mělo by se uskutečnit v termínu od 26.4 do 2.5. 2009. Tématem tohoto závěrečného setkání budou Výhody a nevýhody EU, ke kterým zúčastnění žáci spolu s pedagogy připravují prezentaci. Pedagogičtí pracovníci dále sestavují program setkání, ve kterém bude zahrnuto kromě prezentací i seznámení s pamětihodnostmi Brna, pozvání na MMB a celodenní výlet.

Projekt Comenius v Brně

  • Ve dnech 20. 4. až 25. 4. 2009 se uskutečnilo na naší škole, SŠ pro TP GEMINI v Brně, poslední setkání v rámci projektu Comenius s žáky a učiteli Gymnázia Saulés v Uteně (Litva) a SŠ Serik Anadolu Lisesi (Turecko).
  • Cílem projektu Comenius bylo poznat jiné národy po stránce kulturní, vzdělanostní, náboženské, sportovní a zdokonalit se v anglickém jazyce, jež byl stanoven jako jazyk jednací. Na každé setkání byl žáky připraven okruh témat, která byla zpracována formou prezentací.
  • Tématem litevského setkání byl (1. -9. 12. 2008): Vzdělávací systém + prezentace školy, Národní zvyky, svátky a tradice, Prezentace země.
  • Tématem tureckého setkání byl (28. 4. – 3. 5. 2008): Průzkum hodnotových orientací různých generací, Prezentace o možnostech trávení volného času a Videoklip o školním dni na naší malé škole Gemini.
  • Tématem brněnského setkání byly Výhody a nevýhody EU z pohledu Litvy, Turecka a ČR.
  • Během své návštěvy zahraniční hosté navštívili Muzeum města Brna, Starou radnici, Dům pánů z Lipé, chrám svatého Petra a Pavla, Anthropos, Punkevní jeskyně v Moravském krasu a zámek s minaretem v Lednici. Projekt byl velmi přínosný pro všechny zúčastněné strany. Žáci i učitelé navázali nová přátelství, seznámili se s kulturou a zvyky Litevců a Turků, nahlédli do systému školství v těchto zemích.