COMENIUS v Litvě

  • Ve dnech 1.-9.12. se uskutečnilo 1.setkání v rámci projektu Comenius v Litvě. Jedná se o 2letý projekt mezi naší školou (Střední škola pro tělesně postižené GEMINY v Brně), Gymnáziem Saulés v Uteně (Litva) a gymnáziem z Turecka. Další společné setkání se plánuje na duben 2008 v Turecku a poslední na září/říjen 2008 v ČR.

  • Projekt Coménius má za cíl poznat jiné národy po všech stránkách (kulturní, vzdělanostní, náboženské, sportovní…) a zdokonalit se v jednacím anglickém jazyce. Na každé setkání se připravuje okruh 3 témat, které se zpracovávají formou prezentací předem ve škole. Tématem tohoto setkání byl: Vzdělávací systém + prezentace školy, Národní zvyky, svátky a tradice, Prezentace země.

  • Do projektu se u nás na škole zapojili studenti z 1. a 2. M v rámci hodin Obn, Ikt a Aj. Pět vybraných studentek pak reprezentovalo naši školu v Litvě. Ty bydlely v rodinách studentů místního gymnázia, navštěvovaly s nimi výuku i trávily volný čas.  Mohly tak lépe poznat běžný život v Litvě.

  • Kromě vlastní práce na projektu jsme poznaly město Utena, jeden ze 3 hradů v Litvě –vodní hrad Trakai a historické jádro hl.města Vilniusu. Ve srovnání s naší zemí Litva nemá moc dochovaných historických památek, protože byly ze dřeva. Setkaly jsme se s představiteli města Utena. Navštívily největší textilní továrnu ve V Evropě (Utena). Zúčastnily se slavnostního rozsvícení vánočního stromku.

  • Hlavním přínosem setkání bylo poznání jiné země, navázání nových přátelství, zdokonalení se v anglickém jazyce i motivace k další činnosti na projektu.