COMENIUS - vyhodnocení

  • Mezinárodní výměnný projekt Comenius dal našim žákům mnoho možností jak se naučit něčemu novému. Mohli prakticky uplatnit své nabyté dovednosti. Procvičili se v anglickém jazyce, jak formální, tak i neformální cestou.  Zjistili, že se lze jedním jazykem domluvit s více národy. Během konání projektu se zdokonalili v přípravě prezentací a v jejich prezentování, získali náhled o životním stylu, tradicích, kultuře, historii a gastronomii v Litvě a Turecku. Díky infovečerům získali nové znalosti o těchto ne úplně známých a tradičních zemích. Projekt je velice cenný i proto, že žáci mají možnost najít si nové kamarády a přátele, a díky novým informačním technologiím (facebook apod.) taková mezinárodní přátelství udržovat.

  • Také pro učitele je participace na projektu velkou zkušeností. Mohli si vyzkoušet práci v v mezinárodním týmu a porovnat své profesní znalosti s kolegy z jiných zemí. Získali zkušenosti s organizací projektu, které mohou využít v dalších projektech i ve své pedagogické praxi. V době realizace projektu byla nutná jiná organizace výuky, učitelé spolupracovali s jinými zaměstnanci, což byla možnost se lépe poznat a náš malý kolektiv více ztmelit.

  • Rádi bychom poděkovali vedení školy, které nás v průběhu projektu podporovalo a Občanskému sdružení NADĚJE za organizační a finanční dopomoc. Dále si poděkování zaslouží všichni rodiče, kteří se na projektu podíleli finančně i časově.

                                                                                                          Tomáš Ulbrich, koordinátor