na období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

  • Analýza stávajícího stavu

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Škola využívá 2 počítačové učebny.

Učebna výpočetní techniky A: 13 počítačových stanic (Celeron 2,53 Ghz,OS Windows XP, Windows 7, 1GB RAM, HDD 40-80GB), síťová tiskárna, monitory: 6x CRT 17", 7x LCD 17", dataprojektor, reproduktory. Učebna výpočetní techniky je používaná na výuku Informačních technologií, Korespondenci a psaní na PC a také při výuce dalších předmětů.

Učebna výpočetní techniky B: 12 počítačových stanic (Celeron 2,53 Ghz,OS Windows XP, Windows 7, Windows 200, 1GB RAM, HDD 40-80GB), síťová tiskárna, monitory: 12x LCD 17", dataprojektor, reproduktory. Učebna slouží jako kmenová třída a je také používaná na výuku Informačních technologií, Písemné a elektronické komunikace a při výuce dalších předmětů.

V oblasti programového vybavení mají žáci k užívání programový balík Microsoft Office 2000 Professional a Microsoft Office 2007 Professional. Z grafických editorů je to hlavně balík Corel Graphic Suite 11. Zvlášť důležitá je na naší škole aplikace All Ten Fingers pro výuku a procvičování psaní na klávesnici všemi deseti prsty. Pro efektivní  řízení výuky je v učebnách nainstalován software Vision 6.

Pro účely operativního používání ICT ve výuce je učitelům k dispozici notebook a dataprojektor na speciálním pojízdném stolku.

V některých učebnách školy je k dispozici připojení na síť a internet přes Wi-Fi.

Žáci mají zajištěn diskový prostor na serveru pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data na přenosné médium. Učitelé využívají email na doméně školy s možností přístupu prostřednictvím WWW rozhraní.

Místnosti školy jsou propojeny počítačovou sítí LAN. Škola provedla navýšení rychlosti připojení k internetu na 6 Mb/s.

Všechny kanceláře a sborovny jsou vybaveny počítači a připojeny k internetu. Ve všech sedmi kmenových učebnách je možnost zabezpečit žákům a učitelům počítač s připojením k LAN a internetu. Připojeny jsou též pokoje žáků ubytovaných na internátě. Ve vyučování mohou učitelé používat dva dataprojektory, které jsou trvale umístěny a používány v počítačových  učebnách, lze jej však přenášet do kterékoliv jiné třídy a kombinovat s notebookem. Z každé pracovní stanice je možné tisknout s využitím sdílené síťové tiskárny (laserové), některé počítače mají k dispozici i lokální tiskárny.

  • Cílový stav

Z technického hlediska lze považovat současný dosažený stav za vcelku uspokojivý. Plánované doplnění stanic hardwarovými komponenty a částečná modernizace stanic, která byla vytyčena v minulém období byla uskutečněna. Vzhledem k rychlému a neustálému pokroku v oblasti ICT technologií, je nutné stále reagovat modernizací HW a SW. Plánováno je plné Wi-Fi pokrytí školy a internátu, kdy budou žáci i učitelé mít možnost využívání notebooků.

Oblast dalšího vzdělávání učitelů v oblasti ICT považujeme za jednu z klíčových. Vzdělávání se bude realizovat podle organizačních a finančních možností školy a případné nabídky vhodně zaměřených kurzů (proškolení uživatelů Systému vedení školní agendy SAS, systému k efektivnímu vedení výuky za využití Vision 6, apod.).