Účastnili se žáci 3. P
Sraz na hlavním nádraží v 8. 30 hod., poté přesun k autobusové zastávce u Vaňkovky a odjezd autobusem k obchodnímu domu IKEA.

Zajišťující: vedoucí exkurze: Mgr. Kamila Kroupová
Mgr. Ilona Musilová

Příjezd do školy MHD tramvají č. 9 od obchodního centra Vaňkovka  v 12,30 hod.

Žáci byli poučeni dne 3. 12. 2012 o bezpečnosti na školní akci.

Žáci se sešli v počtu 9 osob. Cesta proběhla dobře, autobus nás zavezl před obchodní dům. Cílem exkurze byla především inspirace pro závěrečné zkoušky žáků, které je v tomto školním roce čekají.
Žáci shlédli množství inspirativně prostřených stolů, které byly slavnostně a útulně vyzdobené pomocí krásného textilu, svíček a dalších dekorací.
Součástí exkurze byla také návštěva odbytového střediska IKEA, prohlídka interiéru, fungování za provozu s možností zakoupení snídaňového menu.
S žáky jsme podrobně prohlédli vystavené expozice, především prostřené stoly, způsob založení inventáře, použité dekorace, jejich aranžmá. Všem se prostřené stoly moc líbily, v oddělení určeného pro nákup si někteří žáci zakoupili inventář ke svým závěrečným zkouškám na prostření tabulí. Ty nejzajímavější stoly jsme vyfotili pro pozdější inspiraci.
V 11.30 hod jsme odjížděli z Avion parku k Vaňkovce, poté jsme odjeli tramvají č. 9 do školy na oběd. V poslední hodině jsme s žáky probírali různé možnosti prostření stolů, témata vhodná pro závěrečné zkoušky a možnost velmi levně pořídit dekorace pro realizaci stolů v IKEA. Žáci také diskutovali nad pojetím odbytového střediska IKEA, které je vyhlášené svou kvalitou, rychlostí, šetrným zacházením se surovinami a švédskými specialitami.
Byli jsme moc rádi za možnost shlédnout množství zajímavých kombinací v obchodním domě IKEA, která je největším a nejinspirativnějším obchodním domem svého druhu v České republice.

Zpracovala: Mgr. Kamila Kroupová
Vaření a stolování            Pohodlné stolování