Na konci záři žáci 3. G oboru Gastronomie absolvovali pobyt v horském hotelu Konšel v Orlických horách (http://www.konsel.cz). Tento pobyt byl zaměřen na získání dovedností v oblasti hotelových služeb. Odborný a pedagogický dohled zajišťovala učitelka odborného výcviku Mgr. Kamila Kroupová a vedoucí učitelka odborného výcviku Mgr. Ilona Musilová.

Žáci byli postupně seznámeni s veškerými službami, které hotel nabízí. Každý den byli rozděleni po dvojicích a střídavě v hotelu vykonávali veškeré práce. Ráno připravili snídani, která proběhla formou nabídkového stolu. Další dva žáci se zaměřili na přípravu obědového menu včetně přípravy provozu, prostření stolů a následného úklidu pracoviště. Jiná dvojce žáků se učila pod vedením paní učitelky Mgr. Kroupové úklidovým pracím na pokojích. Byli seznámeni s pravidly a technikou práce pokojové služby. Odpoledne žáci připravovali večeře, seznamovali se s prací za barem, přípravou různých druhů kávy, točením piva pro příchozí hosty. Ve volném čase, kdy se žáci neúčastnili některých z uvedených aktivit, se učili pod vedením paní učitelky Mgr. Musilové anglický jazyk.

Pobyt v hotelu Konšel poskytl žákům ucelený pohled na práci v hotelovém provozu. Bylo jim umožněno prakticky vyzkoušet všechny důležité činnosti a profese, které hotel nabízí.
Tuto zkušenost považuji pro žáky za velmi hodnotnou, pomůže jim lépe posoudit své možnosti při výběru budoucího povolání a to, jaký druh práce je pro ně zajímavý a perspektivní.

Mgr. Kamila Kroupová
učitelka odborného výcviku