Přístavba víceúčelového sálu

  

Multifunkční přístavba

  • Střední škola pro tělesně postižené GEMINI v Brně na Lesné se již dlouhou dobu potýká s prostorovými problémy. Škola nemá dostatek učeben pro výuku odborných předmětů, tělocvičnu a společenskou místnost pro setkávání a trávení volného času žáků ubytovaných na internátu. Dalo by se říci, že projekt přístavby, který se nám podařilo uskutečnit, zasáhne tři mouchy jednou ranou.

  • Samozřejmě, že bychom se neobešli bez pomoci našeho zřizovatele Jihomoravského kraje, regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod –  udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Projekt se podílí na zvyšování konkurenceschopnosti regionu.  

  • K naší velké radosti vznikne zcela nový a moderní víceúčelový sál.  Předností projektu je "multifunkční" využití nové přístavby, která bude funkčně variabilní. Vytvoří tři části, které bude v případě potřeby možné propojit v jeden současně využitelný celek. Centrální část je tvořena jednolodním víceúčelovým sálem. Tento sál lze využívat k výuce tělesné  výchovy a v případě potřeby využít i jako shromažďovací prostor  pro společenské a kulturní aktivity studentů i absolventů školy. Prostor sálu lze zvětšit o prostor zácvikové učebny pouhým stáhnutím shrnovací příčky.

  • Přístavbou vznikne rovněž zázemí pro praktickou výuku žáků školy v učebních oborech. Toto zázemí bude určeno pro výuku praxe v oboru potravinářství a prodeje. Věříme, že kvalitnější příprava ve škole přinese lepší uplatnění našich absolventů na trhu práce.

  • Pro tělovýchovné a volnočasové aktivity se zaměřením na pohyb dojde k podpoře zdravějšího a aktivnějšího způsobu života, také zároveň k prevenci sociálně patologických jevů, které vznikají z nedostatku podnětů a příležitostí tohoto druhu.

  • Již koncem června jsme mohli pozorovat partu dělníků, kteří začali odstraňovat staré a nevyhovující letní učebny a venkovní hřiště. Přes letní prázdniny se naše zahrada promění ve staveniště a všichni doufáme, že počátkem nového školního roku již budeme mít možnost krásné moderní prostory využívat.

           

Tomáš Ulbrich

 

Multifunkční přístavba je hotová

  • Rádi bychom na tomto místě informovali, že se nám podařilo stavbu multifunkčního sálu s učebnami dokončit a žáci a učitelé ji již mohou plně využívat. 

  • Jako většina staveb, i ta naše se neobešla bez menších potíží. Kvůli měkkému podloží se musely vyzpevnit základy, což mírně navýšilo náklady spojené se stavbou. Nicnémě pod bedlivým dohledem vedení školy nad partou řemeslníků, i v průběhu prázdnin, se vše zdárně zdařilo a žáci dostali předvánoční dárek v podobě zbrusu nových krásných prostor.

  • Hned po kolaudaci a slavnostním zahájení s rautem za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška, jsme začali prostory využívat. Prodavači si vyzdobili specializovanou učebnu, výrobci lahůdek obsadili šatny a učitelé tělocviku s žáky pilovali techniku florbalu. Odpoledne po výuce mohou internátní žáci ve volném čase hrát stolní tenis.

  • Nyní po pár měsících užívání, při pohledu na spokojené žáky, kteří již nemusí do rehabilitačního cvičení přejíždět, můžeme říci, že vynaložené úsilí se vyplatilo.

Děkujeme

      

       ZÁBĚRY Z ČINNOSTI V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ