Prodavač a výrobce lahůdek

Název oboru:

Prodavač

Zaměření:

Prodavač a výrobce lahůdek

Kód oboru:

66-51-H/01

 Profil a uplatnění absolventa informace zde

Komu je studium určeno:

absolventům ZŠ

ZPS:

Ano

Sponzor:

-

Forma studia:

denní

Druh studia:

-

Délka studia:

3 roky

Vyučované cizí jazyky:

angličtina, němčina

Další vyučované předměty:

Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Matematika, Základy přírodních věd, Tělesná výchova, Ekonomika, Obchodní provoz, Administrativa provozu, Obchodní počty, Účetnictví, Psychologie, Informační technologie, Oborová legislativa, Propagace, Zbožíznalství, Gastronomie, Odborný výcvik

Forma přijímací zkoušky:

bez přijímací zkoušky, pouze motivační pohovor

Forma závěrečné zkoušky:

závěrečná zkouška 

Typ dokladu o ukončení studia:

výuční list

Počet přijímaných pro šk. r. 2015/2016

14