Absolvent oboru Prodavač a výrobce lahůdek disponuje kompetencemi pro výrobu a prodej lahůdkářského zboží v oblasti stravovacích a obchodních služeb. Je připraven zajišťovat výrobu lahůdek a prodej v soukromém i obchodním sektoru, pružně reagovat na požadavky spotřebitelů. Ovládá i základní činnost v oblasti hospodaření s majetkem, umí vést evidenci podle závazně platných předpisů. Orientuje se v práci související s vystavováním úředních dokladů, umí vytvořit nové receptury dle požadavků zákazníka s výpočtem a kalkulací připravených pokrmů a nápojů.