Absolvent oboru Gastronomie disponuje kompetencemi pro řídící činnost v provozovnách veřejného stravování při přípravě a odbytu jídel a nápojů. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku. Absolvent kontroluje kvalitu odvedené práce. Absolvent je připraven vykonávat provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské činnosti v různých pracovních pozicích. Uplatní se rovněž při vykonávání povolání číšník, kuchař, recepční. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole v oboru cestovní ruch a hotelnictví.