Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost disponuje kompetencemi pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech. Je připraven zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy v oblasti hospodaření s majetkem obce, umí vést evidenci podle závazně platných předpisů, agendu správních a samosprávných komisí. Orientuje se v práci související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením.

Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví, celní správě, ve vzdělávacích firmách a v různých nadacích. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru a má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých