Projekty EU- vyberte podkategorii!.

Naše škola realizuje projekt Na trh práce bez frustrace, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005264   podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Projekt je zaměřen na personální podporu SŠ (koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele) a podporu extrakurikulárních aktivit (doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem).

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Tento projekt je spolufinancován EU.