Provoz služeb - dobíhající učební obor

Název oboru:

Provoz služeb

Zaměření:

-

Kód oboru:

KKOV 69-53-H/003

 Profil a uplatnění absolventa informace zde

Komu je studium určeno:

absolventům ZŠ

ZPS:

Ano

Sponzor:

-

Forma studia:

denní

Druh studia:

-

Délka studia:

3 roky 

Vyučované cizí jazyky:

angličtina, němčina

Další vyučované předměty:

Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Demokratická a humanitní výchova, Estetická výchova, Matematika, Přírodověda, Tělesná výchova, Zdravotní a rodinná výchova, Účetnictví, Ekonomika, Informační a komunikační technologie, Výživa a příprava pokrmů, Odívání, Odborný výcvik

Forma závěrečné zkoušky:

závěrečná zkouška

Typ dokladu o ukončení studia:

výuční list