Český jazyk Český jazyk pro SOŠ 1.díl, Čechová, SPN, 2000        
  Český jazyk pro SOŠ 2. díl, Čechová, SPN, 2003
Český jazyk pro SOŠ 3.díl, Čechová, SPN, 2002        
Český jazyk pro SOŠ 4.díl, Čechová, SPN, 2003        
Literatura I- Výbor textů, interpretace, literární teorie, Horáková, SCIENTIA, 2002
Literatura II- Výbor textů, interpretace, literární teorie, Hrabáková, SCIENTIA, 2001
Literatura III- Výbor textů, interpretace, literární teorie, Hoffmann, SCIENTIA, 2003
Literatura IV- Výbor textů, interpretace, literární teorie, Hoffmann, SCIENTIA, 2000
Německý jazyk Sprechen Sie deutsch 1.díl, Dusilová, Polygot, 2002
  Sprechen Sie deutsch 2.díl, Dusilová, Polygot, 2004
Anglický jazyk 1.jazyk- New Headway- pre-intermediate, J.a L. Soars, Oxford University Press, 2006
  1.jazyk- New Headway- intermediate, J.a L. Soars, Oxford University Press, 2006
2.jazyk- Time to talk 1.díl, Petrs,Graf, Polygot,2001
2.jazyk- Time to talk 2.díl, Petrs,Graf, Polygot,2001
Jazykové praktikum-NJ Sprechen Sie deutsch 1.díl, Dusilová, Polygot, 2002
  Sprechen Sie deutsch 2.díl, Dusilová, Polygot, 2004
Direkt I + II, Klett, 2006
Jazykové praktikum-AJ Maturitní příprava AJ - Infoa
Dějepis Dějepis pro SOŠ - české a světové dějiny , Čornej, SPN,2006
Občanská nauka Občanská nauka pro SOŠ -I, Valenta a kol., SPN, 1999
  Občanská nauka pro SOŠ-II, Valenta a kol., SPN, 2002
Občanská nauka pro SOŠ-III, Valenta a kol., SPN, 2004
Matematika Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU-I, Calda, Prometheus, 2004
  Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU-II, Calda, Prometheus, 2004
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU-III, Calda, Prometheus, 2004
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU-IV, Calda, Prometheus, 2000
Základy přírodních věd Základy ekologie, Kvasničková, Fortuna, 2001 
  Chemie pro střední školy, Blanýr, Beneš, SPN, 2001 
Fyzika pro netechnické obory SŠ a SOU, Štoll, Prometheus, 2001 
Aplikovaná psychologie Základy spol.věd I - Psychologie, sociologie, Gillernová, Buriánek, Fortuna, 2006
Společenská kultura Lexikon společenského chování, GRADA, 2004
Tělesná výchova  
Infor. a kom. technol. S počítačem nejen k maturitě 1 a 2, Navrátil, Computer media, 2006
   
Zeměpis Geografie  pro SŠ 3 - Regionální geografie světa,Pluskal, SPN, 2003
  Geografie pro SŠ 4 - Geografie České republiky, Kastner a spol., SPN, 1999
Právo

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, Šíma/ Suk, C. H. Beck, 2010

Základy práva (nejen) pro školy, Tomancová a kol., Albert, 2007

Veřejná správa Správní právo, Masařík, Kicner, TRIVIS, 2005
  Základy veřejné správy, Káňa, Montanex, 2007
Ekon.a soc. politika Ekonomika pro obchodní akademie a jiné střední školy 1, Klínský, Munch, Fortuna, 2006
  Ekonomika pro obchodní akademie a jiné střední školy 2, Klínský, Munch, Fortuna, 2003
Ekonomika pro obchodní akademie a jiné střední školy 3, Klínský, Munch, Fortuna, 2002
Účetnictví Učebnice účetnictví pro SŠ a veřejnost - 1.díl, Štohl, Vzdělávací středisko ing. P. Štohl, 2008
  Učebnice účetnictví pro SŠ a veřejnost - 2.díl, Štohl Vzdělávací středisko ing. P. Štohl, 2008
Sbírka příkladů k účetnictví -1.díl, Štohl, Vzdělávací středisko ing. P. Štohl, 2006
Sbírka příkladů k účetnictví -2.díl, Štohl, Vzdělávací středisko ing. P. Štohl, 2006
Veřejné finance není povinná učebnice, vyučující čerpá z učebnic ekonomie
Technika administrativy Písemná a elektronická komunikace 1 pro SŠ a veřejnost, Kroužek, Kuldová, Fortuna, 2003
Pís. a elektron. kom. Obchodní korespondence pro SŠ, Fleischmannová, Kuldová, FORTUNA, 2003