Školská rada střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková organizace.  pracuje v tomto složení:

školská rada

předsedkyně:               Mgr. Lenka Majtnerová
členové za zřizovatele:Mgr. Renata Kuklínková (do 18.5.2017)
                                    Mgr. Miriam Kolářová (do 18.5.2017)
                                    Mgr. Mgr. Martim Maleček (od 19.5.2017)
                                    Ing. Zuzana Olga Artimová (od  19.5.2017)
                                    Jarmila Sperátová

za rodiče nezletilých žáků:   Petra Klenovská,
Zlatuše Zemachová                                     
za zletilé žáky:                    Soňa Augustýnová
za pedagogické pracovníky: Mgr. Marta Staňková,                         
                                        Mgr. Radka Pospíšilová