GEMINI = škola, internát, galerie

GEMINI - my jako BLÍŽENCI "integrace naruby"

  • sdružuje postižené a zdravé studenty
  • učí vzájemné toleranci a pochopení
  • přijímá dívky i hochy

GEMINI - my jako SOUHVĚZDÍ "celek"

  • souhvězdí je tvořeno několika hvězdami
  • hvězda sama může zaniknout bez povšimnutí, zanikne-li však souhvězdí, je to znát
  • i my, bez pomoci druhých, vzájemné tolerance a souznění, bychom byli sami