Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2020/2021

jméno

funkce 

E-mail

Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.

ředitel školy

anderle@geminibrno.cz

Mgr. Štěpánek Stanislav

zástupce ředitele školy

stepanek@geminibrno.cz

Ing. Anderlová Hana

třídní 3. G,
výchovná poradkyně

anderlova@geminibrno.cz

Mgr. Doležel Rudolf

dolezel@geminibrno.cz

Bc. Jarmila Hanzlíčková

třídní 3. M

hanzlickova@geminibrno.cz

Mgr. Silvie Hladká

asistent pedagoga

hladka@geminibrno.cz

Pavlína Jakubcová

asistent pedagoga

jakubcova@geminibrno.cz

Mgr. Miloš Komínek

třídní 1. P
asistent pedagoga

kominek@geminibrno.cz

Konečná Alena

konecna@geminibrno.cz

Mgr. Kroupová Kamila

třídní 1. G

kroupova@geminibrno.cz

Mgr. Majtnerová Lenka

 

majtnerova@geminibrno.cz

Mgr. Maroš David

 

maros@geminibrno.cz

Menšíková Michaela

asistent pedagoga

mensikova@geminibrno.cz

Mgr. Musilová Ilona

třídní 2. G

musilova@geminibrno.cz

Bc. Pětníková Karla

 asistent pedagoga

petnikova@geminibrno.cz

Mgr. Pospíšilová Radka

 

pospisilova@geminibrno.cz

Reková Marie

 asistent pedagoga

rekova@geminibrno.cz

Mgr. Skácelová Miluše

třídní 1. M

skacelova@geminibrno.cz

Mgr. Skotáková Petra

třídní 2. M

skotakova@geminibrno.cz

Mgr. Sopoušková Jana

třídní 3. P

sopouskova@geminibrno.cz

Mgr. Staňková Marta

třídní 2. P

stankova@geminibrno.cz

Mgr. Sýkorová Edita

třídní 4. G

sykorova@geminibrno.cz

Mgr. Vlachová Diana

třídní 4. M

vlachova@geminibrno.cz