jméno

 

E-mail

Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.

ředitel školy

anderle@geminibrno.cz

Mgr. Štěpánek Stanislav

zástupce ředitele školy

stepanek@geminibrno.cz

Ing. Anderlová Hana

třídní 4. G,
výchovná poradkyně

anderlova@geminibrno.cz

Mgr. Aujezký Aleš

třídní 1. P

aujezky@geminibrno.cz

Mgr. Dvořáková Šárka

asistent pedagoga

Mgr. Hrdličková Marcela

třídní 4. M

hrdlickova@geminibrno.cz

Konečná Alena

 

konecna@geminibrno.cz

Mgr. Kroupová Kamila

třídní 2. G

kroupova@geminibrno.cz

PhDr. Kuchařová Jarmila

 školní psycholog

kucharova@geminibrno.cz

Mgr. Majtnerová Lenka

 

majtnerova@geminibrno.cz

Mgr. Musilová Ilona

třídní 3. G

musilova@geminibrno.cz

Mgr. Nedělová Lenka

nedelova@geminibrno.cz

Bc. Pětníková Karla

 asistent pedagoga

Mgr. Pospíšilová Radka

 

Mgr. Olga Schwarzerová

 asistent pedagoga

Mgr. Skácelová Miluše

třídní 2. M

skacelova@geminibrno.cz

Mgr. Skotáková Petra

třídní 3. M

skotakova@geminibrno.cz

Mgr. Sopoušková Jana

třídní 3. P

sopouskova@geminibrno.cz

Mgr. Staňková Marta

třídní 2. P

stankova@geminibrno.cz

Mgr. Sýkorová Edita

třídní 1. G

sykorova@geminibrno.cz

Mgr. Vlachová Diana

třídní 1. M

vlachova@geminibrno.cz